Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 09 năm 2023

1. Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web rút gọn link Bitly.com.vn, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Mục đích sử dụng

Trang web rút gọn link Bitly.com.vn cung cấp dịch vụ rút gọn link. Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ này cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc không được pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép. Chúng tôi nghiêm cấm các trường hợp sử dụng website rút gọn link Bitly.com.vn để rút gọn link tới các trang đích có khả năng gây hại cho người dùng. Ví dụ: website giả mạo, website lừa đảo, website vi phạm bản quyền, website cá độ, vay tiền online, tín dụng đen, website 18+ hay website có chứa virus, malware...

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên trang web Bitly.com.vn (https://bitly.com.vn), bao gồm nhưng không giới hạn vào mã nguồn, biểu đồ, hình ảnh và tài liệu, là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo việc truy cập link rút gọn của người dùng được an toàn. Tuy nhiên, Bitly.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả nào mà người dùng gặp phải khi thao tác trên trang đích. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

6. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi đã được công bố đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]