Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 09 năm 2023

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web Bitly.com.vn và sử dụng dịch vụ rút gọn liên kết, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

Địa chỉ IP: Chúng tôi có thể lưu trữ địa chỉ IP của bạn để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận và bảo vệ dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc email, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

Cung cấp dịch vụ: Sử dụng địa chỉ IP để rút gọn liên kết và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn.

Liên hệ: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để trả lời câu hỏi và yêu cầu của bạn.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp.

4. Sử dụng Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web Bitly.com.vn. Cookie là các tệp nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng chúng để theo dõi thông tin về việc sử dụng trang web của bạn.

5. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]