Chính sách và điều khoản

Tất cả các link rút gọn bitly.com.vn chỉ tồn tại khoảng thời gian ngắn. Sau thời gian này, link rút gọn sẽ tự động chuyển về trang chủ Bitly.com.vn .

Trước khi thắc mắc, bạn cần hiểu rằng: Đây là website miễn phí, tôi không thu bất kỳ khoản phí nào từ bạn. Nên có thể trong quá trình sử dụng, Dữ liệu của bạn có thể mất, tôi rất tiếc về điều này.Kính mong bạn thật sự cân nhắc trước khi email cho tôi.

Do bận công việc cá nhân, nên việc trả lời email có thể CHẬM TRỄ hoặc KHÔNG trả lời. Xin thứ lỗi cho tôi về điều này.

Bằng việc sử dụng miễn phí tài nguyên trên bitly.com.vn là bạn đã chấp nhận chính sách và điều khoản do chúng tôi đặt ra.
Tất cả cả các link bạn đã rút gọn trên bitly.com.vn sẽ được chúng tôi toàn quyền quyết định việc sử dụng nó như thế nào? Chúng tôi không có trách nhiệm phải giải thích hay phục hồi lại cho bạn. Việc chúng tôi sử dụng link đó chuyển hướng đi đâu, đến trang nào là quyền của chúng tôi. Rất mong bạn hiểu "Bạn đang sử dụng miễn phí tài nguyên". Chân thành cảm ơn

Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi trái pháp luật, lưu hành văn hóa phẩm xấu. Bạn cần tuân thủ chính sách và tôn trọng nội dung mà chúng tôi tạo ra.

Hãy luôn sống và làm việc theo pháp luật. Tuyệt đối không được vi phạm luật pháp Việt Nam