Từ chối trách nhiệm

Website là sản phẩm miễn phí dành cho tất cả mọi người mà đội ngũ Bitly Việt Nam tạo ra. Hoàn toàn miễn phí

Việc sử dụng nó vào mục đích như thế nào, phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung bạn đăng tải.

Xin nhắc lại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các nội dung đăng tại của người dùng. Bạn cần tuân thủ pháp luật Việt Nam

Hãy luôn sống và làm việc theo pháp luật. Tuyệt đối không được vi phạm luật pháp Việt Nam