Từ chối trách nhiệm

Tất cả các link rút gọn bitly.com.vn chỉ tồn tại khoảng thời gian ngắn. Sau thời gian này, link rút gọn sẽ tự động chuyển về trang chủ Bitly.com.vn .

Trước khi thắc mắc, bạn cần hiểu rằng: Đây là website miễn phí, tôi không thu bất kỳ khoản phí nào từ bạn. Nên có thể trong quá trình sử dụng, Dữ liệu của bạn có thể mất, tôi rất tiếc về điều này.Kính mong bạn thật sự cân nhắc trước khi email cho tôi.

Do bận công việc cá nhân, nên việc trả lời email có thể CHẬM TRỄ hoặc KHÔNG trả lời. Xin thứ lỗi cho tôi về điều này.

Website là sản phẩm miễn phí dành cho tất cả mọi người mà đội ngũ Bitly Việt Nam tạo ra. Hoàn toàn miễn phí

Việc sử dụng nó vào mục đích như thế nào, phụ thuộc vào bạn. Tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung bạn đăng tải.

Xin nhắc lại. Tôi không chịu trách nhiệm các nội dung đăng tại của người dùng. Bạn cần tuân thủ pháp luật Việt Nam

Tôi nghiêm cấm các hành vi trái pháp luật, lưu hành văn hóa phẩm xấu. Bạn cần tuân thủ chính sách và tôn trọng nội dung mà tôi tạo ra.

Hãy luôn sống và làm việc theo pháp luật. Tuyệt đối không được vi phạm luật pháp Việt Nam